Nærvær og Samvær

Nærvær og Samvær er et lille tilbud med fokus på relationsdannelse, fysiske aktiviteter og omsorg.  

Billede af borger i Nærvær og Samvær

Nærvær og Samvær er et lille aktivitets- og samværstilbud med op til ni borgere med særlige behov, herunder udviklingsforstyrrelser som autisme og atypisk autisme. Borgerne befinder sig på et tidligt udviklingstrin, er sensible og impulsstyret. De har brug for genkendelighed, en fast daglig rytme og et stort behov for omsorg og tæt personalekontakt.

Fokus for kompetenceudvikling

Vi arbejder dagligt med at styrke borgernes sociale kompetencer og færdigheder inden for kommunikation og sanseintegration. Målgruppen er i høj grad individualister, og derfor er det i det pædagogiske arbejde vigtigt at opbygge tillidsfulde relationer for, at borgerne har mod på at bevæge sig ud i samfundet.

Vi har vores egen bus og tager alle på tur hver dag, som regel i mindre grupper, for at stimulere borgerne fysisk og sansemæssigt, der også giver det bedste fundament for læring. Vi hjælper borgerne med at danne kropslige og mentale erfaringer gennem forskellige sansepåvirkninger, både hjemme og når vi er på ture.

Vi har forskellige aktiviteter om eftermiddagen, når vi kommer hjem fra vores ture, da borgerne har et højt energiniveau. Vi har flere små rum, hvor man kan trække sig og en stor lukket have, som vi bruger året rundt.

Vi har særligt fokus på:

• Sociale kompetencer

Alle borgere har svært ved at forstå sociale spilleregler, behovsudskyde, at indgå i relationer udover de personalemæssige og at deltage i fællesskaber på grund af deres udviklingstrin. Vi arbejder med at lære borgerne at kunne rumme hinanden, være en del af et fællesskab og fx kunne sidde sammen ved et bord. En af forudsætningerne for at kunne arbejde med borgernes sociale kompetencer er, at de er fysisk og sansemæssigt stimulerede.

• Fysik og sundhed

Vi arbejder med borgernes fysik og sundhed og har fokus på daglig bevægelse. Borgerne har et højt energi- og arousalniveau, som kræver fysiske aktiviteter og sansestimuli for, at de kan slappe af og opnå indre ro. Vi tager fx på længere gåture – både i lokalområdet og i skoven eller byen, cykler, spiller fodbold og deltager i dansemotion.


• Kommunikation

Alle borgere har vanskeligheder ved både at forstå kommunikation og ved selv at kunne udtrykke sig. Derfor har hver borger en kommunikationsbog, som vi bruger som et vigtigt pædagogisk redskab. Her skriver vi dagligt, hvad borgeren har lavet, oplevet og spist. Hver eftermiddag sidder vi sammen og læser højt fra kommunikationsbøgerne og visualiserer ved hjælp af tegn til tale. På den måde arbejder vi også med sprogstimulering og sprogforståelse.

 

Kontakt

Nærvær og Samvær
Bank-Mikkelsens Vej 17
2820 Gentofte
Tlf.: 39 98 79 19

Funktionsleder
Pernille Dam Naumann
Tlf.: 21 35 07 38
Mail: pdu@gentofte.dk