Nærvær og Samvær

Nærvær og Samvær er et tilbud med fokus på relationsdannelse, fysiske aktiviteter og omsorg.  

Billede af borgere og personale fra Nærvær og Samvær på stranden

Nærvær og Samvær er et aktivitets- og samværstilbud med 10 borgere med særlige behov, herunder udviklingsforstyrrelser som atypisk autisme. Borgerne befinder sig på et tidligt udviklingstrin og er sensible og impulsstyrede. De har brug for genkendelighed, en fast daglig rytme, omsorg og tæt personalekontakt. 

Vi har vores egen bus og tager alle på tur hver dag, som regel i mindre grupper, for at stimulere borgerne fysisk og sansemæssigt. Det giver det bedste fundament for læring. Vi hjælper borgerne med at danne kropslige og mentale erfaringer gennem forskellige sansepåvirkninger, både hjemme og når vi er på tur. 

Vi er typisk af sted på tur fra kl. 10.00-13.30, og destinationen går som regel til skoven, stranden eller andre rolige områder, hvor vi går op til 5-6 km alt efter borgernes behov og overskud.

Når vi kommer hjem om eftermiddagen, er der mulighed for at trække sig og få ro eller at deltage i forskellige aktiviteter. 

Fokus for kompetenceudvikling

Borgergruppen er i høj grad individualister, og derfor er det i det pædagogiske arbejde vigtigt at opbygge tillidsfulde relationer for, at borgerne har mod på at bevæge sig ud i samfundet. 

Sociale kompetencer

Alle borgere har svært ved at forstå sociale spilleregler, behovsudskyde, indgå i relationer udover de personalemæssige og at deltage i fællesskaber på grund af deres udviklingstrin. Vi arbejder med at lære borgerne at kunne rumme hinanden og være en del af et fællesskab. En af forudsætningerne for at kunne arbejde med borgernes sociale kompetencer er, at de er fysisk og sansemæssigt stimulerede. 

Fysik og sundhed

Vi arbejder med borgernes fysik og sundhed ved hver dag at have bevægelse på programmet. Borgerne har et højt energi- og arousalniveau, som kræver fysiske aktiviteter og sansestimuli for, at de kan slappe af og opnå indre ro. Ud over de daglige udflugter cykler vi, spiller fodbold og deltager i kurset ’Bold og Bevægelse’.

Kommunikation

Alle borgere har vanskeligheder ved at udtrykke sig og forstå andres kommunikation. Derfor har hver borger en iPad med appen Moment Diary (MD), som de bruger til visuel egenfortælling. Her skriver vi dagligt, hvad borgeren har lavet, oplevet og spist og lægger billeder ind fra dagen. Hver formiddag sidder vi sammen og læser højt fra iPad’en og visualiserer ved hjælp af tegn til tale. På den måde arbejder vi også med sprogstimulering og sprogforståelse.

Selvbestemmelse og medbestemmelse 

Vi tilskynder borgerne til at være så selvhjulpne som muligt og inddrager alle i dagens praktiske gøremål i det omfang, de kan. Det kan fx være at lægge sin madkasse i køleskabet, sætte varer på plads, rydde af bordet, vaske tøj, gå ud med skraldespanden og købe ind. Borgerne opfordres til selv at vælge ”pause-aktiviteter” og komme med forslag til de daglige ture ud af huset. Det giver både større indflydelse på eget liv og øger motivationen.

 

 

 

Kontakt

Nærvær og Samvær
Bank-Mikkelsens Vej 17
2820 Gentofte
Tlf.: 39 98 79 19
Mail: jac-naervaer@gentofte.dk

Funktionsleder
Pernille Dam Naumann
Tlf.: 21 35 07 38
Mail: pdu@gentofte.dk