Kreativitet og Samvær

Kreativitet og Samvær er et produktionsværksted og samværstilbud i ét.

Kreativitet og Samvær er et stort aktivitets- og samværstilbud for voksne med særlige behov, hvor borgerne kan udfolde deres kreative evner ved blandt andet at fremstille keramik, male og tegne kort, sy hvedepuder, nisser og meget mere. Produktionen bliver solgt til både virksomheder og private i vores lille butik på Sandtoften, i en gårdbutik på Møn og på vores årlige julemarked.

For at være i Kreativitet og Samvær skal man kunne rumme at være i et stort tilbud med mange mennesker og kunne deltage i den kreative produktionsproces. Produktionen og aktiviteterne er inddelt i tre forskellige arbejdszoner; en keramikzone, en kortproduktionszone og en temazone, hvor  borgerne som udgangspunkt er tilknyttet én af zonerne.

Fokus for kompetenceudvikling

Vores hverdag er struktureret, men med alsidige arbejdsopgaver, sjove udfordringer og plads til forskellighed. Arbejdsprocesserne i vores produktion er tydeligt opdelte, og hver borger har sin funktion og opgave. Forudsigelighed og genkendelighed skaber tryghed og er det bedste fundament for læring.

Vi har fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø ved at tildele ansvar og stille krav, så den enkelte får succesoplevelser, arbejdsidentitet og oplever at kunne bruge sine kompetencer. Vi tror på, at alle kan lære noget, og at alle kan bidrage – og at dét er med til at skabe trivsel.

Udover produktion og aktiviteterne i Kreativitet og Samvær har borgerne mulighed for at deltage i de forskellige personlige interessekurser, der finder sted på Sandtoften.
Læs mere om JAC's kurser her

I det daglige har vi særligt fokus på:

• Selvstændighed

Vi arbejder med læringsprocesser fra start til slut, dvs. at den enkelte borger er med i hele processen fra forberedelse og design af et produkt til at finde materialer, producere, rydde op og gøre rent efter sig. Vi skaber struktur og overblik for den enkelte og motiverer gennem ros. Vi har en rehabiliterende tilgang, idet vi arbejder med at sætte mål i samarbejde med borgeren og stiller krav, der kan give succesoplevelser og ejerskab.

• Kommunikation

Vi har fokus på at udvikle borgernes individuelle kommunikative kompetencer og bruger værktøjer inden for totalkommunikation. Vi bruger kommunikationsteknologi, digitale billeder, tegn til tale og piktogrammer. Vi styrker kommunikationen borgerne imellem ved at opfordre dem til at hjælpe hinanden og spørge hinanden om hjælp. Det udvider deres begrebsverden og styrker også deres selvstændighed.

• Sociale kompetencer

Vi arbejder med at udvikle borgernes sociale kompetencer, bl.a. ved at de skal samarbejde om en opgave eller er sammen om en aktivitet. Vi laver aktiviteter, som skaber fællesskabsfølelse og giver en fælles referenceramme. Vi opfordrer også borgerne til at hjælpe hinanden, så de opdager styrker og ressourcer hos sig selv og hinanden. Det gør samtidig den enkelte mere selvstændig.

Kontakt

Kreativitet og Samvær
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 05 37
Mail: jac-kreativitet@gentofte.dk

Funktionsleder
Maybritt Perlt Jeppesen
Tlf.: 51 41 88 55
Mail: mpj@gentofte.dk