Takster

Skriv din tekst her...

Birkegården har to forskellige takster, en borger kan indskrives på. Taksten fastsættes efter borgerens støttebehov. 

Tilbud i hht. Servicelovens § 104

Oplevelsesaktivitet; 712,00 kr. per døgn, planlagt normering 1:3,5.

Oplevelsesaktivitet; 997,00 kr. per døgn, planlagt normering 1:2,5.

Taksterne er gældende fra 2023.

Mere information

For mere information om takster og visitation, kontakt funktionsleder Maybritt Perlt Jeppesen på tlf.: 51 41 88 55, mail: mpj@gentofte.dk.