Bevægelse og Samvær

Et lille aktivitets- og samværstilbud med fast daglig rytme og fokus på indre ro.

Billede af borgere fra Bevægelse og Samvær på gåtur i skoven

Bevægelse og Samvær er et lille aktivitets- og samværstilbud for 8-9 borgere med særlige behov, som alle er mobile. Det er borgere med udviklingsforstyrrelser, som er sensible over for indtryk fra omverdenen, impulsstyrede, og som lever ’i nuet’.  

Vores dagligdag er bygget op omkring en række genkendelige fixpunkter som fx morgenfælleskab, udflugt og stillestund om eftermiddagen. Fixpunkterne bidrager til forudsigelighed, skaber tryghed og basis for udvikling. 

Vi samles til kaffe/saft hver morgen, så borgerne har noget velkendt at begynde dagen med. Vi indleder morgenen med at læse kontaktbøger og taler om dagens program. 

Vi bruger naturen og det offentlige rum som læringsarena. Vi har vores egen bus og er hver dag på udflugt forskellige steder. På turene er vi delt i mindre grupper, hvor nogle tager længere væk med bussen og andre er i lokalområdet. På den måde kan vi bedre tilpasse borgernes aktuelle behov for udfordringer.

Om eftermiddagen har vi stillestund med fokus på sansebearbejdning. 

Vi lægger stor vægt på at have et godt og tæt samarbejde med pårørende og bosteder, så vi sammen skaber de bedste rammer og trivsel hos borgeren.

Fokus for kompetenceudvikling

Vi arbejder målrettet med at styrke borgernes sociale, kropslige, personlige og sensoriske kompetencer. Vi møder vores borgere med omsorg og respekt og tager udgangspunkt i deres individuelle behov. Afsættet for det pædagogiske arbejde er at skabe tætte relationer med borgerne, så de føler sig trygge og fx har mod på at bevæge sig med ud i samfundet. 

Bevægelse

Vi arbejder på at styrke borgernes grovmotorik og sikre dem bevægelse i hverdagen, der er med til at skabe velvære og give indre ro. Vi går 3-5 km dagligt, og derudover er der mulighed for powerwalk på 7-12 km et par gange om ugen. Vi bruger fx skovens kuperede terræn til at få pulsen op og udfordre borgernes motorik.

Kommunikation

Vi arbejder med at vedligeholde og udvikle borgernes basale færdigheder og personlige kommunikation med bl.a. verbal guidning og tegn til tale. Vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers kommunikation og bygger videre herpå. 

Egen ro 

Vi arbejder målrettet på at skabe indre ro, tolerance og kaosmestring hos borgerne, så de bedre kan rumme sig selv, andre og forandringer. 

Sansebearbejdning 

Hver eftermiddag arbejder vi med musik til sansebearbejdning. Til tonerne af Musiccure bearbejder borgerne dagens oplevelser med forskellige redskaber som fx kugledyne, tæppe og sansevest.

Efter en dag med mange impulser er der her tid og mulighed for at bearbejde de mange indtryk fra dagens oplevelser og få pulsen ned.  

 

 

Kontakt

Bevægelse og Samvær
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 51 64 83 60
Mail: jac-bevaegelse@gentofte.dk

Funktionsleder
Maybritt Perlt Jeppesen
Tlf.: 51 41 88 55
Mail: mpj@gentofte.dk