Bevægelse og Samvær

Et lille aktivitets- og samværstilbud med fast daglig rytme og fokus på indre ro.

Billede af borgere og personale, der går tur ved sø

Bevægelse og Samvær er et lille aktivitets- og samværstilbud for 7-10 voksne mennesker med særlige behov, som er mobile. Det er borgere med udviklingsforstyrrelser, som er sensible over for indtryk fra omverdenen, impulsstyrede, og som lever ”i nuet”.

Fokus for kompetenceudvikling

Vores hverdag er bygget op med en daglig rytme, som skaber ro, tryghed og genkendelighed hos borgerne, der giver basis for udvikling. Udgangspunktet for dagligdagen er at styrke borgernes selvværd og fysik og give gode oplevelser. 

Vi indleder hver morgen med kaffe og sang, så borgerne har noget velkendt at begynde dagen med. Afsættet for det pædagogiske arbejde er at skabe tætte relationer med borgerne, så de føler sig trygge og fx har mod på at bevæge sig med ud i samfundet. 

Bevægelse 

Vi arbejder på at styrke borgernes grovmotorik og sikre dem bevægelse i hverdagen, der er med til at skabe velvære og give indre ro. Det gør vi ved at have daglige tilbud om gåture, udflugter og motion. 

Egen ro

Vi arbejder målrettet på at skabe indre ro, tolerance og kaosmestring hos borgerne, så de bedre kan rumme sig selv, andre og forandringer. 

Kommunikation

Vi arbejder med at vedligeholde og udvikle borgernes basale færdigheder og personlige kommunikation med bl.a. verbal guidning og tegn til tale. Vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers kommunikation og bygger videre herpå. 

 

Kontakt

Bevægelse og Samvær
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 51 64 83 60

Funktionsleder
Maybritt Perlt Jeppesen
Tlf.: 51 41 88 55
Mail: mpj@gentofte.dk