Vision og målsætning

Vores vision

JAC skal være det kompetencecenter i Danmark, der skaber størst sammenhæng mellem livskvalitet for borgere, værdi for arbejdspladser og de erhvervskunder, som JAC samarbejder med.

Vores filosofi

JAC er et kompetencecenter, hvor ingen borgere er i tvivl om, at JAC kan lære alle mennesker noget nyt.

Vi tror på:

  • At mange flere borgere end i dag kan tilknyttes det ordinære arbejdsmarked
  • At alle borgere får mulighed for at udnytte deres potentialer i eget liv
  • At alle borgere kan udfylde en vigtig plads i samfundet
  • At tilpassede læringsforløb kan give alle mennesker nye muligheder

Vores målsætninger

  • Vi vil bruge JAC's kompetencekompas til at afdække borgerens psykiske og fysiske funktionsniveau
  • Vi vil give borgere mulighed for at udvikle nye kompetencer i afgrænsede kursusforløb
  • Vi vil formalisere et CV til servicelovens § 103- og § 104-borgere med henblik på at skabe større indsigt i egne kompetencer og større synlighed over for andre.