Produktion og montage

Hvad kræver det at være på en produktionsarbejdsplads, og hvordan arbejder man her?

Billede af hænder, der laver pakkearbejde

I dette læringsforløb lærer du om, hvilke krav og regler der er på en arbejdsplads. Vi kommer fx omkring, hvordan du skal være klædt, og hvordan man taler til hinanden på en arbejdsplads.

Du lærer også om, hvilke arbejdsopgaver der er på en produktionsarbejdsplads, og hvordan du løser dem. Du lærer om selve produktionen, betydningen af kvalitet i dit arbejde og om at kunne få opgaverne færdige til tiden. Vi har også en kursusgang, der handler om det sunde liv i hverdagen.

Som en del af forløbet tager vi på besøg hos private virksomheder og ser, hvordan andre arbejdspladser arbejder med montageopgaver.

Forløbet kan være med til at forberede dig til at være på en arbejdsplads på arbejdsmarkedet.

Hvad kan du lære?

• Hvordan en produktion foregår
• Hvordan du løser montageopgaver
• Om krav og regler på en arbejdsplads
• Hvordan du løfter og har den rigtige arbejdsstilling
• Om sikkerhed og sundhed.

Undervisningsform og sted

Læringsforløbet finder sted i et kursuslokale på JAC. Der er undervisning
én gang om ugen samt praktisk læring i ugens løb.

Tidspunkt og deltagerantal

• Hver fredag kl. 9.00-14.30 fra d. 7. september 2018 til d. 26. april 2019
• Antal deltagere: 5.

Du får et kursusbevis for at have deltaget, når du afslutter forløbet.