Café Nema

Drømmer du om at få et job i en café eller i en kantine? Eller vil du bare gerne arbejde med mad? Så er Café Nema måske noget for dig.

Café Nema har hovedkøkken på JAC og er en virksomhed, som hører under JAC's særlige afdeling Nextjob. Nema driver JAC's kantine og sælger dagligt mad til over 100 ansatte. Derudover driver Nema caféen på Gentofte hovedbibliotek, hvor bibliotekets gæster og andre kan købe kage og kolde og varme drikke. Café Nema står også for forplejningen ved møder både i – og ud af – huset og tilbereder mad til forskellige arrangementer. 

På Café Nema tilbyder vi den nødvendige støtte og fleksibilitet i arbejdet, så du kan arbejde og udvikle dig i dit eget tempo. Vores fokus er på at udvikle dine kompetencer, så du på sigt kan komme videre i et job uden for de støttede rammer. 

Arbejdsopgaver

På Café Nema lægger vi stor vægt på at have et godt samarbejde og en god stemning, både i køkkenet, på caféen og over for vores kunder. Arbejdsopgaverne er blandt andre at:

• Bage brød
• Snitte grøntsager
• Skære frugt
• Tilberede varm mad
• Tilberede sandwich og salater
• Lave kaffe og te
• Anrette og servere mad
• Betjene kunder
• Rydde af
• Vaske op.

Har du kørekort, kan der også være kørselsopgaver. 

Du vil typisk alene være tilknyttet den ene af vores caféer på hhv. Gentofte Hovedbibliotek eller Sandtoften 3, men du har også mulighed for at være begge steder.

Jobcoaches støtter dig

To jobcoaches hjælper med at strukturere din arbejdsdag og støtter dig fagligt og personligt i dit arbejde.

Hvem kan arbejde på Café Nema?

Café Nema er et tilbud til dig med særlige behov, der har brug for at arbejde i støttede rammer i en kortere eller længere periode for at blive opkvalificeret og komme videre i arbejdslivet. Du kan fx have indlæringsvanskeligheder, være udviklingshæmmet, psykisk sårbar eller have andre sociale eller psykiske problematikker.

Vores borgere er typisk modtagere af førtidspension, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller ledighedsydelse. Du kan også være tilkendt et fleksjob. Er du visiteret til et ressourceforløb, kan et forløb hos Café Nema også indgå som en del af dette for at udvikle din arbejdsevne. 

Hvordan kan jeg blive en del af Café Nema?

Du vil typisk begynde i et praktikforløb for at vi kan finde ud af, om Nema er noget for dig, og hvordan vi kan hjælpe dig med at udvikle dig. Du kan både have førtidspension, være i et afklaringsforløb eller i et ressourceforløb. Et forløb i Café Nema kræver blot, at du har et betalingstilsagn fra din kommune. Kontakt os for mere information, se boks til højre.

Takster og visitation

Som kommune kan du se takster og visitationsmuligheder til Café Nema på Nextjobs hjemmeside.

Kontakt

Vil du vide mere om at arbejde på Café Nema, så kontakt:

Ditte Jensen
Jobcoach
Tlf.: 21 67 96 56
dmfj@gentofte.dk

Læs mere om Nextjob

Borger i Nextjob

Du kan læse mere om støttet beskæftigelse og Nextjobs øvrige uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede tilbud på Nextjobs hjemmeside.