Læringsforløb og kurser

På JAC har vi den holdning, at alle kan lære nyt og udvikle sig og dermed få nye muligheder i livet. Derfor tilbyder vi kurser og læringsforløb til borgere på JAC som en del af deres dagtilbud.  

Kursussæsonen begynder hvert år i september med kurser i bl.a. snedkerarbejde, fotografarbejde, havearbejde, IT og motion.

Nye kurser i videoproduktion, litteratur og dansemotion

Som noget nyt tilbyder vi i sæson 2016/2017 hele tre nye og spændende kurser; et arbejdsrettet læringsforløb i videoproduktion, hvor du lærer at filme og redigere video. Et litteraturkursus, hvor du kommer med ind i historiernes verden og udforsker, hvad der gør en fortælling god. Og endelig et kursus i dansemotion, hvor der er rig mulighed for at få rørt kroppen og samtidig stimuleret sanserne. 

Tre kategorier af kurser og læringsforløb

Vi har tre forskellige kategorier af læringsforløb og kurser.

Arbejdsrettede læringsforløb
De arbejdsrettede læringsforløb handler om at arbejde og være på en arbejdsplads. De er til borgere, der gerne vil udvikle sig, og som er tilknyttet et beskyttet beskæftigelsestilbud på JAC.

Personlige interessekurser
De personlige interessekurser handler om sundhed, selvhjulpenhed og personlige interesser. Kurserne henvender sig til alle, uanset tilbud og funktionsniveau.

Individuelt tilrettelagte læringsforløb
Alle borgere i aktivitets- og samværstilbud får tilbud om individuelle læringsforløb, hvor fokus især er på social og personlig udvikling.

To kursuskataloger

Som noget nyt har vi i år udgivet to kataloger med læringsforløb og kurser.

Katalog til borgere i beskyttet beskæftigelse
Kataloget 'Hvad vil du lære, hvad kan du blive?' er målrettet borgere i beskyttede beskæftigelsestilbud og indeholder arbejdsrettede læringsforløb og personlige interessekurser. I kataloget finder du også vores tilbud om støttet beskæftigelse på arbejdsmarkedet, som hører under Nextjob.

Se kursuskatalog 'Hvad vil du lære, hvad kan du blive?' (e-paper)

Se kursuskatalog 'Hvad vil du lære, hvad kan du blive?' (pdf)

Katalog til borgere i aktivitets- og samværstilbud
Kataloget 'Ny læring - nye muligheder' er målrettet borgere i aktivitets- og samværstilbud og indeholder individuelle læringsforløb og personlige interessekurser.

Se kursuskatalog 'Ny læring - nye muligheder' (e-paper)

Se kursuskatalog 'Ny læring - nye muligheder' (pdf) 

Bruger du skærmlæser, bør du vælge pdf-udgaven, da der kan være problemer med e-paper-udgaven.

Hvordan får jeg et kursus?

Er du som borger allerede i et tilbud på JAC, skal du kontakte personalet i dit tilbud. Er du ikke i et tilbud, anbefaler vi, at du i første omgang kontakter os og kommer ud og besøger os for at høre mere om et læringsforløb. Kontakt os på tlf.. 45 28 05 28 eller skriv til jacinfo@gentofte.dk

Til sagsbehandlere

JAC’s tilbud er åbne for unge og voksne med særlige behov i alle kommuner i henhold til servicelovens § 103 og § 104. Et forløb kan også indgå som en del af et ressourceforløb. Kontakt os på tlf.: 45 28 05 28 eller skriv til jacinfo@gentofte.dk.