Hvordan får jeg en plads på JAC?

Vores tilbud er for borgere i hele landet, men størstedelen af vores borgere kommer fra kommuner i Storkøbenhavn.

Hvis du ønsker en plads i ét af vores tilbud, anbefaler vi, at du først aflægger os et besøg for at se, om det er noget for dig. Kontakt funktionslederen for det tilbud, du er interesseret i, så I kan lave en aftale om et besøg. Er du interesseret i at se flere af vores tilbud eller få en generel rundvisning, så kontakt vores faglige koordinator. Du kan se kontaktoplysninger nederst på denne side. 

Praktik på JAC

Hvis du gerne vil prøve at være lidt længere tid i et tilbud, før du beslutter dig for, om det er noget for dig, er du velkommen til at komme herud i praktik i 1-4 uger. Kontakt funktionslederen i det tilbud, hvor du gerne vil i praktik eller tilbuddet direkte. Læs mere om praktik på JAC

Indstilling fra din sagsbehandler

Hvis du beslutter dig for, at du ønsker en plads i ét af vores tilbud, skal din sagsbehandler i din kommune lave en indstilling til Gentofte Kommune, Social & Handicap Myndighed. Du kan selv tage kontakt til din sagsbehandler, eller vi kan hjælpe dig med det. 

Når Gentofte Kommune har behandlet din sag, giver de dig skriftligt besked om, hvorvidt du kan få en plads hos os. Herefter aftaler du sammen med os, hvornår du kan begynde. Da mange af vores tilbud er eftertragtede, kan du risikere, at der er venteliste. 

Nextjobs tilbud

Hvis du er interesseret i ét af Nextjobs tilbud om støttet beskæftigelse, udviklingsforløb eller i STU'en, skal du kontakte Nextjobs leder eller én af Nextjobs jobkonsulenter. Du kan se kontaktoplysninger og læse mere om Nextjob på www.nextjob.dk.

Kontakt

§ 103-tilbuddene Snedkerværkstedet, Montageværkstedet, Tekstilværkstedet, Raatstof Medie, Raatstofs IKT-linje, Vintappergården samt § 104-tilbuddet Sansning og Samvær
Troels Malthe Pedersen
Funktionsleder
Mobil: 51 64 83 61
tmap@gentofte.dk

§ 104-tilbuddet truktur og Samvær 
Ann-Christina Matzen
Centerleder
Tlf.: 51 39 68 30
acma@gentofte.dk 

§ 104-tilbuddene Udeliv og Samvær, Kreativitet og Samvær, Bevægelse og Samvær samt Nærvær og Samvær
Maybritt Perlt Jeppesen
Funktionsleder
Tlf.: 51 41 88 55
mpj@gentofte.dk

Nextjob og Center for Specialterapi
Camilla Birch Johansson
Funktionsleder
Tlf.: 51 41 82 55
cajo@gentofte.dk