Tekstilværkstedet

Tekstilværkstedet er et farverigt produktionsværksted, hvor du kan arbejde med en lang række kreative opgaver.  

Borger arbejder ved væv i Tekstilværkstedet

På Tekstilværkstedet kan du udvikle dine kompetencer inden for vævning, syning, strikning og broderi. Du arbejder med samspillet mellem farver, former, størrelser og udtryk i forskellige materialer. Alle vores produkter fremstiller vi i hånden og sælger videre til virksomheder og private. 

Du bliver løbende oplært i alle produktionsprocesser på værkstedet og deltager, så vidt det er muligt, i hele processen fra design til færdigt produkt. Du lærer det håndværksmæssige fra bunden. Vi arbejder med præcision, som styrker finmotorikken, fordybelse og koncentrationsevnen. 

Vi lægger stor vægt på, at du kan få en hverdag med kreative, udfordrende og afvekslende arbejdsopgaver. Vi samarbejder ofte om en opgave og hjælper hinanden og sparrer omkring arbejdsopgaver og tilblivelsen af produkterne.

På Tekstilværkstedet får du arbejdsopgaver som på en almindelig arbejdsplads, men får støtte fra pædagogisk og fagligt personale efter dit behov. 

Arbejdsopgaver

Vi arbejder med forskellige opgaver i stof, filt og strik, som vi sælger. Vores speciale er vævning. Når du starter på Tekstilværkstedet får du din egen væv, som vi oplærer dig i at bruge til bl.a. at væve viskestykker. Du kan også arbejde med at strikke, sy på symaskine og i hånden. Vi syr fx tasker, filtdyr, tørklæder og babysengetøj. Ét af vores specialer er Bodil Kjær-elefanten fra de populære Far til fire-film. Vi væver og syr efter eget design eller efter bestilling.

Vi har alle redskaber: væve, symaskiner og andet værktøj til at køre en professionel tekstilproduktion. 

Praktiske arbejdsopgaver

Ud over de kreative opgaver har vi driften af husets vaskeri. Du vælger selv, om du vil være med i vaskeriet. Vi skiftes også til at have køkkentjansen på værkstedet, hvor vi laver kaffe/ te, rydder op, tørre borde af mv. Køkkentjansen er man altid to om.

Gymnastik

Da meget af arbejdet er stillesiddende, har vi pausegymnastik og dans flere gange om ugen som en del af vores trivsel. Vi bruger husets motionsrum to gange om ugen til at styrketræne og få pulsen op.

Du er selv med til at tilrettelægge dit arbejde

Alle arbejdsopgaver tilrettelægges i samarbejde med dig, så du synes, at de er udfordrende, alsidige og matcher dine interesser og ressourcer. Vi har både rutineopgaver og nye opgaver, som er med til at udvikle dine færdigheder. Vi støtter og vejleder dig i at kunne arbejde så selvstændigt som muligt og opfordrer til, at du får dit eget ansvarsområde for en række praktiske opgaver.

Vores mål er at have en arbejdskultur som på en almindelig arbejdsplads, og vi arbejder derfor med at udvikle dit arbejdsansvar og din arbejdsidentitet, men selvfølgelig med udgangspunkt i dit funktionsniveau og støttebehov. 

Vores arbejdsmiljø

Vi holder medarbejdermøde en gang om måneden, hvor alle kan komme med forslag til dagsordenen. Her bliver der givet fælles informationer, og vi taler fx om vores arbejdsmiljø og planlægger sociale arrangementer m.m. Vi skiftes til at være ordstyrer, som sikrer, at vi holder en fast mødestruktur. Der bliver altid skrevet referat af møderne, der bliver omdelt til alle på værkstedet.

Vi går højt op i at tale om fælles leveregler, det vil sige, hvordan vi omgås hinanden. Vi snakker om, hvad der er godt at sige og gøre i forskellige situationer.

Årlig medarbejderudviklingssamtale

Vi tilbyder dig en medarbejderudviklingssamtale én gang om året. Her taler vi om dit arbejde og dine ønsker og mål for fremtiden. Samtalen kan også være en del af arbejdet med den handleplan, som vi kan hjælpe din kommune med at udarbejde.

På Tekstilværkstedet lægger vi stor vægt på, at du får indflydelse på din arbejdsdag. Derfor opfordrer vi også alle medarbejdere til at deltage i Job- & Aktivitetscenterets forskellige udvalg og råd. Vi har bl.a. en repræsentant i JAC’s brugerbestyrelse

Det sociale

Vi tager på sommerudflugt og holder sommerfest, karnevalsfest og julefrokost en gang om året. Og så har vi tradition for at gå lucia til vores årlige julemarked på JAC.

Vi har en kaffekasse, som vi betaler et lille beløb til hver måned, og som går til de fire fællesfødselsdage, vi holder om året.


 

 

Vi arbejder i IKEA

JAC-medarbejder i IKEA

Som medarbejder på Tekstilværkstedet kan du arbejde i IKEA om formiddagen sammen med en gruppe og et personale fra værkstedet.

Vil du i praktik?

Medarbejder fra Tekstilværkstedet ved væv

Du er altid velkommen til at komme i praktik på Tekstilværkstedet for at se, om det kunne være noget for dig.

Kontakt
Tekstilværkstedet
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 21 49 35 81

Funktionsleder
Troels Malthe Pedersen
Tlf.: 51 64 83 61
tmap@gentofte.dk