Takster

Montageværkstedet har to forskellige takster, en borger kan indskrives på. Taksten fastsættes efter borgerens støttebehov.

Tilbud i hht. servicelovens § 103

Produktion, montage; 352,00 kr. per døgn, planlagt normering 1:7.

Produktion, montage; 560,00 kr. per døgn, planlagt normering 1:4.

Taksterne er gældende fra 2019.

Mere information

For mere information om takster og visitation, kontakt funktionsleder Troels Malthe Pedersen på tlf.: 51 64 83 61 eller tmap@gentofte.dk