Takster

Takster

Struktur og Samvær har fire forskellige takster, en borger kan indskrives på. Taksten fastsættes efter borgerens støttebehov.

Tilbud i hht. Servicelovens § 104

Oplevelsesaktivitet; 648,00 kr. per døgn, planlagt normering 1:4.

Oplevelsesaktivitet; 824,00 kr. per døgn, planlagt normering 1:3.

Oplevelsesaktivitet; 1.013,00 kr. per døgn, planlagt normering 1:2

Oplevelsesaktivitet; 1.755,00 kr. per døgn, planlagt normering 1:1

Taksterne er gældende fra 2019.

Mere information

For mere information om takster og visitation, kontakt centerleder Ann-Christina Matzen på tlf.: 51 39 68 30, acma@gentofte.dk.