Sansning og samvær

I Sansning og samvær er udgangspunktet for alle vores aktiviteter at styrke vores borgeres sociale og kommunikative udvikling i et sansestimulerende miljø.

I Sansning og samvær har vi 22 borgere, som er opdelt i to gruppemiljøer. De har alle behov for hjælp til personlig pleje og andre daglige funktioner som fx spisning.

Vi bor i et stort etplanshus, der er indrettet med loftliftsystem, og som er fuldt tilgængeligt for kørestolsbrugere. Vi tilbyder stillingsskift til kørestolsbrugere, da mange af borgerne har behov for at hvile ryggen eller få en lille pause.Vores hus rummer to mindre sanserum med kuglebad, vandseng mv. Vi har også en have med frugttræer, gynger og grill, som vi bruger meget om sommeren.

Fokus for kompetenceudvikling

Vi arbejder med en blanding af fælles aktiviteter og særlige individuelle aktiviteter, som udfordrer borgernes nysgerrighed, krop og sanser. Det sker i et trygt og sansestimulerende miljø, hvor vi har fokus på følgende:

• Sansestimulering
Vi har dagligt sansestimulerende aktiviteter både indendørs og udendørs til at vedligeholde og udvikle borgernes færdigheder. Sansestimulering hjælper borgerne til at blive mere
bevidste, nærværende, opmærksomme og få mere sindsro.

• Erfaringsdannelse
Vi hjælper borgerne med at danne kropslige og mentale erfaringer gennem forskellige sansepåvirkninger. Påvirkninger som fx lys, mørke, varme og kulde, der kan være med til, at de lærer sig selv bedre at kende. Målet er at udvikle og vedligeholde helt konkrete færdigheder hos den enkelte borger.

• Sociale kompetencer
Vi arbejde med at styrke vores borgeres relationer og dermed også deres venskaber og fællesskabsfølelse. Det sker gennem fælles aktiviteter i små og større grupper.

• Kommunikation
Vi har dagligt fokus på at vedligeholde og forbedre borgernes kommunikation, uanset hvilket kommunikationsniveau de er på. Vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers kommunikation og bygger videre herpå. Vi bruger totalkommunikation som fx enkelte ord, mimik, lyde, kropssprog, naturlige tegn og hjælpemidler som piktogrammer og konkreter.

Vi arbejder tæt sammen med fysioterapeuter og ergoterapeuter, hvis specialviden er med til at give den enkelte borger den bedste hverdag.

 

Kontakt

Sansning og samvær
Bank-Mikkelsens Vej 2 C
2820 Gentofte
Tlf.: 39 98 79 22

Funktionsleder 
Lars Urup
Tlf.: 21 35 07 38
lfur@gentofte.dk  

Sanseoplevelser

Borgere i Sansning og samvær kan gøre brug af Snoezelhuset, som tilbyder særligt tilrettelagte sanseoplevelser til mennesker med sanseforstyrrelser.