Takster

Takster

Kreativitet og samvær har fire forskellige takster, en borger kan indskrives på. Taksten fastsættes efter borgerens støttebehov.

Tilbud i hht. Servicelovens § 104

Oplevelsesaktivitet; 625,00 kr. per døgn, planlagt normering 1:4.

Oplevelsesaktivitet; 817,00 kr. per døgn, planlagt normering 1:3.

Oplevelsesaktivitet; 963,00 kr. per døgn, planlagt normering 1:2

Oplevelsesaktivitet; 1.815,00 kr. per døgn, planlagt normering 1:1

Taksterne er gældende fra 2017.

Mere information

For mere information om takster og visitation, kontakt funktionsleder Maybritt Perlt Jeppesen på tlf.: 51 41 88 55 eller mpj@gentofte.dk.